{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x ฿0 {{ item.unit_point }} คะแนน
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

การรับประกันสินค้า

 ระยะเวลาการรับประกันสินค้า Ulanzi Thailand
- สินค้ารับประกัน ปี เต็ม เมื่อลงทะเบียนการรับประกันสินค้าทางออนไลน์ (ถ้าไม่ลงทะเบียนจะได้การรับประกันสินค้าปกติ 3 เดือน)
- แบตเตอรี่ อุปกรณ์เสริม สายชาร์จต่างๆ ที่มากับกล่องสินค้า รับประกัน 7 วัน
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
สำคัญมาก! จะต้องมีวีดีโอกับรูปถ่าย ที่แสดงถึงความเสียหาย หรือปัญหาของสินค้าที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการส่งเคลมสินค้า 
- การรับประกันสินค้านี้ จะเป็นการซ่อมแซมสินค้าให้กลับมาใช้งานได้ปกติดังเดิม ภายใต้เงื่อนไขจากการใช้งานปกติ 
- ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนการรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า ทางบริษัทเริ่มต้นนับประกันให้ใหม่จากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในครั้งแรก
- รับประกันสินค้าที่มีชิ้นส่วนวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงตามที่ระบุในรายละเอียดสินค้า เนื่องจากชิ้นส่วนสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานการผลิตจากโรงงาน  ซึ่งจะไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้าเอง
- ทางบริษัทรับประกันหรือเคลมสินค้าเฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก Ulanzi Thailland หรือร้านตัวแทนจำหน่ายที่แต่งตั้ง โดยจะอ้างอิงจากวอยด์สติกเกอร์การประกันสินค้าของทางบริษัทฯ ที่ติดอยู่กับตัวสินค้าเท่านั้น และวอยด์สติกเกอร์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ห้ามมีรอยลอก รอยแกะ หรือฉีกขาดเสียหาย
- ในกรณีสินค้า แตกหักเสียหาย มีรอยการงัดแงะ มีรอยไหม้ มีร่องรอยการเปียกชื้นในแผงวงจรไฟฟ้า หรือสินค้าที่มีการซ่อมแซมหรือดัดแปลงแก้ไขโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาติจากทางบริษัทจะถือว่าสิ้นสุดประกันสินค้าทันที
- รอยขีดขวนหรือรอยถลอกต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้า เนื่องจากการจากการใช้งานของลูกค้าเอง จะอยู่นอกเงื่อนไขการรับกันสินค้าของทางบริษัท ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าทุกกรณี
- กรณีส่งเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าชิ้นใหม่กับทางบริษัทภายใน 7 วันแรก ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าพร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์ในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนใหม่  หากไม่มีกล่องบรรจุภัณฑ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี
- กรณีเกิน 7 วัน ลูกค้าสามารถส่งเคลมสินค้าได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ระบุไว้  โดยบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการส่งเคลมหรือซ่อมสินค้าประมาน 15-30 วัน ( เฉพาะในวันและเวลาทำการปกติ)
- ในกรณีทางบริษัทเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่ให้ลูกค้า บริษัทจะรับประกันสินค้าต่อจากสินค้าชิ้นเดิมตามระยะเวลาการรับประกันที่เหลืออยู่ 
- การรับประกันสินค้านี้จะไม่รวมค่าจัดส่งต่างๆ ลูกค้าต้องออกค่าจัดส่งในการเคลมสินค้าเองทั้งหมด