{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x ฿0 {{ item.unit_point }} คะแนน
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

นโยบายการคืนสินค้า


การรับประกันสินค้า
ระยะเวลาการรับประกันสินค้า Ulanzi 
- รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน - สินค้ามีปัญหาภายใน 7 วันแรก เปลี่ยนใหม่ทันที- เมื่อลงทะเบียนการรับประกันสินค้าทางเว็ปไซต์ www.ulanzithailand.com จะได้รับการรับประกันเพิ่มจาก 3 เดือน เป็น 12 เดือน ทันที สามารถลงทะเบียนการรับประกันสินค้าได้ภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
- อุปกรณ์เสริมที่มีแถมมาให้ในกล่อง เช่น แบตเตอรี่ สายชาร์จ หรือสายต่อพ่วงต่างๆ รับประกัน 7 วัน
สำคัญมาก!!! กรุณาถ่ายวีดีโอตอนแกะกล่องสินค้าทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการส่งเคลมกับทางบริษัท ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด แตกหัก เสียหาย หรือผิดสี ผิดรุ่น ผิดแบบ ภายใน 7 วันแรก นับจากวันที่ได้รับสินค้า ทางน้านยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที ตามเงื่อนไขการรับประกันของสินค้า
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Ulanzi 
- ต้องมีวีดีโอกับรูปถ่าย ที่แสดงถึงความเสียหาย หรือปัญหาของสินค้าที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการส่งเคลมสินค้า  
- บริษัทจะรับเคลมสินค้าที่มีวอยด์สติกเกอร์การประกันของทางบริษัทฯ เท่านั้น โดยวอยด์สติกเกอร์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ห้ามมีรอยลอก รอยแกะ หรือฉีกขาดเสียหาย- รับประกันสินค้าที่มีปัญหาจากขบวนการผลิตจากโรงงานเท่านั้น ซึ่งจะไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานผิดประเภท- ในกรณีสินค้า แตกหักเสียหาย มีรอยการงัดแงะ มีรอยไหม้ มีร่องรอยการเปียกชื้นในแผงวงจรไฟฟ้า รวมทั้งสินค้ามีการซ่อมแซมหรือดัดแปลงแก้ไขโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาติจากทางบริษัทก่อน จะถือว่าสิ้นสุดประกันสินค้าจากทางบริษัททันที- กรณีส่งเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่กับทางบริษัทภายใน 7 วันแรก ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าพร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม (Accessories) ให้ครบตามที่ซื้อไป เช่น กล่อง โฟม ถุง คู่มือ สายไฟ รีโมต(ถ่าน) และ adaptor รวมถึงของแถมต่างๆ ในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนใหม่ หากผิดจากเงื่อนไขที่ระบุทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี- กรณีสินค้าเกิน 7 วัน ลูกค้าสามารถส่งซ่อมสินค้าได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการส่งซ่อมสินค้าประมาน 10-15 แต่ถ้าต้องส่งเคลมสินค้ากับทางต่างประเทศ จะใช้เวลา ประมาน 15-30 วัน ***เฉพาะในวันและเวลาทำการปกติ- เงื่อนไขการรับประกันนี้ จะเป็นการซ่อมสินค้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และส่งกลับคืนสินค้าตามสภาพเดิมให้ลูกค้าเท่านั้น ซึ่งจะยังไม่รวมค่าจัดส่ง ลูกค้าต้องออกค่าจัดส่งเองทั้งไปและกลับ
- การเคลมสินค้าแบบด่วนภายใน 1 วัน ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งทั้งไปและกลับ
- ไม่รับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือกดซื้อสินค้าผิด หรือการซื้อที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของลูกค้า